Zlatna sredina

U mnoštvu zanimljivih kompozicijskih tehnika i pravila nalazi se i Zlatna sredina, kojom usmjeravamo interes i "zaključavamo" pogled gledatelja u središtu kadra, po horizontali i po vertikali! 

Na taj način definiramo najvažniji element na fotografiji i iz njega izvire cijela priča! 

Prema središtu kadra nerijetko vodi i perspektiva, kao jedan od kompozicijskih elemenata. Ona može biti nevidljiva, a može biti i vidljiva! 

Središnja kompozicija se nerijetko koristi kao naglasak na dinamici i kretanju prema centru kadra, premma mjestu koje je neki metaforički cilj tog kretanja ili putovanja! Ona naglašava treću dimenziju i prostornost, pošto se motiv nalazi približno jednako od svih kuteva i svih stranica kadra.

Naravno, uz tipične scene, vezane za arhitekturu, puteve, stepenice, vrata ili prolaze, središnja kompozicija može poslužiti i kao kreativni faktor iznenađenja, ako autor zna dobro transponirati prostorne elemente u neki drugi oblik priče. Može dinamičku sliku zamrznuti ili uglavnom plošnoj fotografiji udahnuti drugačiji život dubinom. 

No, samo postavljanje motiva ili modela u središte kadra još ne jamči da će autor tako iz scene izvući maksimalnu izražajnost, naboj i sposobnost prenošenja svoje poruke promatraču! 

To će uspjeti tek kada promatrača uvuče u kadar i da mu prostora za istraživanje!