Dijagonale

U ovom dijelu priča o kompoziciji smo za kraj ostavili Dijagonale, odnosno dijagonalnu kompoziciju. 

Često ćemo ih sresti u fotografijama, a ponekad će linije dijagonala biti jasno vidljive, dok će opet u drugim slučajevima izostati, ali dobro definiran kadar će voditi oko upravo po dijagonali, sastavljenoj od bar dva elementa u kadru!

Pravilo dijagonalne kompozicije pretpostavlja dijagonalni prostor. On se proteže između dva dijametralno suprotna kuta slike, s time da se u njega ubraja i prostor unutar "malih" ili skraćenih dijagonala, smještenih po 1/6 visine, odnosno 1/6 dužine slike.

Ako se motiv se nalazi unutar tog polja dijagonala, on je bar načelno pravilno kadriran, a detalji ovise o situaciji u sceni (orijentacija motiva i slično). Dogoditi će se da je motiv ili središnje kadriran ili je u zlatnom rezu ili u vanjskim kutnim trećinama! 

Ovime završavamo kratku priču o kompoziciji! Nadamo se da su vam tema i natječaj bili zanimljivi i korisni, te da će vam pružiti ideja kako kadriranjem osvojiti pažnju gledatelja! 

Vaš "Hunting The Light" - "Lov na svjetlo"