U srcu prirode

Moja unučica Magdalena voli svoje neobične prijatelje...

Branka Daniela Hrženjak: Magdalena and Her Friend: Ime slike, 2012.