Simetrija

Kad fotografima spomenete simetriju, većina samo odmahne rukom. Početnici ionako snimaju gdje i što mogu koristeći "zlatnu sredinu" zato što im fotići izoštravaju u sredini kadra i "jer je tako baš lijepo"! 

S druge strane su pravi profesionalci i iskusni fotografi, koji najviše snimaju život, ljude i događaje, te uglavnom kadriraju poštujući pravila trećina i zlatnog reza, kako bi im fotografije bile što je moguće životnije i atraktivnije! 

No priča o simetriji nije nikako za odbaciti!! Simetrije ima svuda oko nas, od prirode, objekata stvorenih ljudskom rukom do prirode, situacija i događaja...! 

Kišne kapi su simetrične, zar ne? Pa i mnogi cvjetovi! I planine, dijelovi korita rijeka, otoci, pa nerijetko i ljudska lica,... Nađe se primjera!

Simetriju definiraju simetrala - os simetrije koja dijeli neki oblik na dva identično zrcalna djela. Stoga je simetrija poruka o jednakosti, jednakoj važnosti, ravnoteži, harmoniji dva jednaka elementa i može biti, pravilno aplicirana u fotografiji, čak i idealan način prenošenja poruke, priče.

Naravno, simetrija ima i svojih izražajnih ograničenja. Ona ne dopušta nijednoj od dvije simetrične strane da bude važnija, tako da u stvarnosti više pogoduje za fotografiranje statičnih objekata nego scena iz svakodnevnog života, gdje se dodjeljivanjem većeg prostora u kadru ujedno i osigurava postojanje neravnoteže važnosti, odnosno naglašavanje važnijeg dijela scene - motiva! 

Iako postoji više tipova simetrije, zaustaviti ćemo se na osnovna dva: 

Uspravna Simetrala dijeli objekt u kadru na dva ravnopravna dijela po horizontali: na lijevi i desni dio! 

Vodoravna simetrala je položena u skladu s horizontom, vodoravno, te dijeli sliku na gornji i donji dio! Često je efektna na ffotografijama refleksije na vodi! 

Simetriju ćemo naći ponajviše u arhitekturi: mostovi, zgrade, ceste, tuneli, crkve, neki parkovi, ima je doista u izobilju!

Sad preostaje ono ključno pitanje: kako ćemo se mi fotografi nositi sa ili baviti simetrijom? Hoćemo li sve fotografije nastojati snimiti "dvodijelno", simetralno ili ćemo naći zanimljive simetrije u svijetu oko nas i probati ih uhvatiti kamerom na različite načine, različitim kutevima kadriranja i načinima korištenja svjetla?

Neka ovaj natječaj bude korak u ozbiljnom razmatranju simetrije kao elementa kadriranja i fotografskog izraza! Idemo pogledati što ćemo svi zajedno donijeti u Galeriju Simetrije!