Voda

Nije lako sročiti neki pametan predgovor, čak ni onda kad je tema manje složena od vode, a izlaže jedan autor. Kratka ali višeznačna priča o vodi kao izvoru života, životu kao takvom, uvod je u temu ove lijepe izložbe