2017HTL06

Actual exhibition at "HTL" Gallery 

Opened at July, 8th 2017

"The Flower"

We shall open the next part of this exhibition 

at "HTL" Gallery on August 5th 2017

 

Venue: 

"HTL" Gallery and Culture Center

Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Croatia, EU

 Intro 

We enter the summer long of festivities, celebrating the 5th Aniversary of Hunting The Light project and this website creation! Our co-founder, late Jadranka, liked flowers, be it just the one smallest, her dearest, up to sensational types of roses, orchids, wild flowers and other eye catching nature beauty presents! So, we shall not limit the theme to any one specific flower, but you may send in the images of single flowers, flower bushes, meadows as well as flowers in vases and used in artistic installations.

 Details 

Welcome to our 6th photography exhibition at "HTL" Gallery. Please, use link at the bottom of this column to open the registration form for participation in exhibition We prefer down payment of entry fee upon our invoice. 

You may participate with up to three photographs  in the exhibition. We shall also use them in the online presentation. For each image in exhibition, you may submit one additional digital image for presentation without  additional fee.

If you do not have large size original files, or you just do not want to take place in main event - exhibition, you still may participate in presentation, submiting up to 3 (three) JPEG images sized for web: up to 1280 pixels longer edge. Special entry fee is applicable for presentation only participation. 

 Awards 

We have prepared a set of material and honorrary awards for the authors of best works. Only the aurhors that apply for paid fee are eglible for prizes.

 Participation fee 

Entry fees (participation in expenses - includes 25% Value Added Tax - VAT)

Free admision only for 

______________________________________

For presentation participation only:  

______________________________________

For exhibition (includes presentation): 

Croatian VAT (25%) is applicable because services are delivered in Republic of Croatia. 

Registration is mandatory regardless of the entry model!

 Registration dates 

Additional registration date is July 28th 2017 and participants are requred to register using the Entry form, available on link, down on this column.

Later entries shall not be acceptable for this exhibition. 

 Digital image format for exhibition: 

 Signature and ownership 

 Register here 

Slijedeća izložba u"HTL" Galeriji

Otvorema 8. srpnja 2017.

 

"Cvijet"

Drugi dio ove izložbe otvoriti ćemo 

u "HTL" Galeriji 5. kolovoza 2017.

Mjesto održavanja: 

Galerijski kulturni centar "HTL" 

Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Hrvatska, EU

 

 Uvod 

Ulazimo u ljeto puno slavlja kojime obilježavamo 5. godišnjicu Lova na Svjetlo, projekta i uspostavljanja ovih web stranica! Naša pokojna suosnivačica i prva HTL Urednica Jadranka jako je voljela cvijeće. Najdraže su joj bile cinije i smilje, malo cvijeće, a voljela je i velike lijepe cvjetove poput ruža, orhideja, irisa, dalija i drugih. Stoga ovdje nećemo ograničiti temu samo na jednu vrstu cvijeća, već možete slobodno poslati fotografije divljeg cvijeća na livadama i u grmovima, te vaše umjetničke instalacije s temom cvijeća.

 Pojedinosti 

Dobro nam došli u šestu izložbu u "HTL" Galeriji! Molimo vas da se prijavite isključivo putem prijavnice, dostupne putem poveznice na dnu ove stranice. Sudjelovanje uključuje plaćanje kotizacije po našoj ponudi, a prije uvrštenja u postav izložbe.

U izložbi možete sudjelovati najviše tri fotografije, koje ćemo onda koristiti i u online prezentaciji. Uz svaku fotografiju u izložbi nam poslati po jednu dodatnu, drugog motiva u digitalnoj formi za online prezentaciju, a bez dodatnog plaćanja. 

Ako nemate velikih formata fotografija, a želite prikazati svoje fotografije kod nas, možete se prijaviti i sudjelovati u online prezentaciji s paketom od 3 JPEG fotografije veličine za web, do 1280 pixela po dužoj stranici, a uz plaćanje adekvatne kotizacije - Samo za prezentaciju. 

  

 Nagrade 

Priredili smo komplet tvarnih nagrada i počasnih pohvalnica za autore najboljih djela koji se odluče sudjelovati uz prethodno plaćanje kotizacije.

 Kotizacija 

Kotizacija (participacija u troškovima izložbe, uključuje 25% PDV):

Besplatno sudjelovanje samo za:

_________________________________________

Sudjelovanje samo u prezentaciji

_________________________________________

 

Sudjelovanje u izložbi (uključuje i prezentaciju):

GENIMEN j.d.o.o. je obveznik PDV-a. Na sve isporuke dobara i usluga u Hrvatskoj obvezan je zaračunati PDV. 

Registracija je obavezna, bez obzira na model sudjelovanja!  

 Rokovi za prijave 

Ddodatni rok za prijave je 28. srpnja 2017., a uključuje obvezu slanja fotografija i registraciju putem obrasca dostupnog u donjoj poveznici

Naknadne prijave nećemo moći prihvatiti u ovu izložbu. 

 

 

 Format digitalne slike za izložbu: 

 Potpis i pravo vlasništva 

 Prijavte se ovdje 

Virtual exhibition "The Flower"

The_Flower_2017

Virtualna izložba "Cvijet"

Organizer / Organizator: 

GENIMEN j.d.o.o., Jordanovac 119, Zagreb, Croatia, EU, 

EU VAT ID: HR 39286336819, www.genimen.hr

Venue / Mjesto održavanja:

Galerija HTL, Ul. Josipa Jelačića 19, 43500 Daruvar

 https://web.facebook.com/GalerijaHTL/