Horizont

Kao što u životu odvaja nebo od zemlje ili mora, jezera, tako i u fotografiji, horizont je linija razgraničenja dva važna elementa u kadru! 

Prvo, da maknemo odmah svaku dilemu, horizont mora biti horizontalan, vodoravan, ako je riječ o moru ili jezeru, površini vode. Inače može slijediti linije brda, planine, pa i građevina, ali opet kamera treba biti postavljena vodoravno ili uspravno.

Iznimku mogu činiti fotografije iz zrakoplova, ako je vidljivo da je snimka iz leta, odnosno nagnutog zrakoplova! 

Horizont i važnost elemenata! 

Kad smo ustanovili da se horizont treba uvijek protezati vodoravno, ostaje nam pitanje smještaja! A ono je vezano za omjer važnosti tri elementa fotografije: nebo, horizont i zemlju (more).

1. Ako je nebo najvažnije (oblaci, munje, drama, smiraj, neki događaj), tada horizont treba biti negdje na razmeđi srednje i donje trećine kadra! 

2. Ako je sam horizont važniji i od neba i od zemlje (zbog događaja ili motiva na horizontu), onda ga je dozvoljeno i uputno smjestiti u sredinu slike po vertikali, u sredinu srednje trećine, gledano odozgo ili odozdo. Tamo će ravnopravno podijeliti nebo i zemlju! 

3. Ako je prednji plan (zemlja, more) važniji od neba, tada je horizontu mjesto na razmeđi gornje i srednje trećine! 

Ovakvim rasporedom ćete dati gledateljima "tihe" upute na što se trebaju fokusirati i gdje trebaju "čitati" priču fotografije!