Jednostavnost

Jednostavnost i planovi

Već iz najave Kompozicije vidi se da komplicirane fotografije, koje sadrže puno raštrkanih elemenata na sebi nisu tako jasne i direktne u prenošenju poruka kao one jednostavne.  

Jednostavnost nije minimalizam, ona je poželjan način kompozicije, koji uključuje preglednost prije svega, tako da gledatelj odmah zna što je motiv. 

Ne može se očekivati, ako želite pokazati nečije lijepe oči, da u fotografiju ugurate cijelu osobu, po mogućnosti sitnu, negdje u kakvoj šetnji krajolikom! Niti je jednostavno, niti je glavna poruka koju želite prenijeti... nedvojbeno vidljiva! 

Kada se spominju planovi, misli se na ravnine poprečne na uzdužnu os leće vašeg fotića, poredane jedna iza druge na određenim razmacima! 

Za pravu jednostavnost, dobar su primjer kvalitetne bokeh fotografije, gdje je upravo bokehom izdvojen motiv u prednjem planu od pozadine i oko se koncentrira na najvažniji dio: motiv!  

Slično je s portretima gdje pažljivo birate pozadinu (zadnji plan) i kontrastirate je u odnosu na lice modela u prednjem planu! 

Možete imati više elemenata u kadru ali morate znati pažljivo ih složiti da bi gledatelju oko pravilno putovalo slikom, a po mogućnosti i doživjelo dubinu scene kroz planove! 

Ako želite prikazati cvijet, izdvojite ga fotografskim tehnikama (ne kasnijim vinjetiranjem i obradom) od okoline. Napravite bokeh ili ako je cvijet blizu kakvog zida probajte dobiti jasnu sjenu (u drugom planu)! 

Ovo su neki primjeri, ne svi, ali možda pomognu u pripremi zadatka! :)

Najkraće rečeno, izbjegavajte nepotrebne gužve u kadru, svedite kadar na bitno, na onaj broj sadržaja u kadru (elemenata) koji će ispričati priču koju želite prenijeti svojom fotografijom.

Zapamtite, ono što vidite pred kamerom može biti lijepo, a odabirom najljepšeg ili najvažnijeg ćete najbolje sročiti vizualnu poruku... priču! :)