2017HTL03

Third exhibition in HTL Gallery is dedicated to nature and two international days:  

March 21th - World Forests Day & March 22nd - World Waters Day 

"HTL" Gallery and Culture Center, Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Croatia, EU

Trećom izložbom u HTL Galeriji slavimo prirodu i obilježavamo dva međunarodna dana:  

21. ožujak - Svjetski dan šuma i 22. ožujak - Svjetski dan vode

Galerijski Kulturni Centar "HTL", Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Hrvatska, EU

Each day we put heavier than ever load on the nature and it's precious resources of life. Some of our human acts destroy the very basic foundation of our health and the living beings around us. We take more than we give to the nature, in pure avanturistic hope that everything will be fine by itself. Will it? 

The Spring begins with two international recognition dates: World Forest Day, followed by World Water Day. So does our "Forest and Water" exhibition, as the place to speak for the nature, using photography. Join us to pass the message together: 

"Nature is not a toy and can't be thrown away! And remember, we are also a part of it! We are nature's children!".

Svakoga dana sve većim teretom opterećujemo prirodu i dragocjene resurse života. Neka ljudska djelovanja uništavaju same temelje našeg zdravlja i život svih živih bića koja nas okružuju. Od prirode uzimamo više nego što joj dajemo, a sve u čisto avanturističkom vjerovanju kako će se sve uravnotežiti samo od sebe. Hoće li?

Proljeće počinje obilježavanjem dva međunarodna dana: Svjetski dan šuma, te odmah sutradan i Svjetski dan vode. Tada počinje i naša izložba "Šume i vode", kao mjesto na kojemu ćemo fotografijom progovoriti u korist prirode! Pridružite nam se i pošaljimo zajedničku poruku: 

"Priroda nije igračka i ne možemo je odbaciti! I zapamtimo, mi smo njen dio! Mi smo djeca prirode!"

2017_HTL_03

Next Exibition: 

 "Planet Earth" is scheduled for Apr 27th 2017 

Organizer: 

GENIMEN j.d.o.o., Jordanovac 119, Zagreb, Croatia, EU, EU VAT ID: HR 39286336819, www.genimen.hr

Joint production: Hunting The Light & Nature Dreams for Photo Mondial Festival