2023-04
World Through My Eyes

Recently open 

HTL and PhotoMondial 

international photo exhibition 

from April 27th to May 12 2023

inspired by Earth Day

 World Through My Eyes

Host / Venue

Municipal Library Lipik

Slavonska ul. 47, Lipik, Croatia, EU

 Introduction 

Planet Earth. Our only home. And humans are one of the millions of species that inhabit it! But at the same time, we have the greatest impact on events on the planet from all the species present. And with it comes the responsibility to act for the higher benefit and protect our Pale Blue Dot from all kinds of devastation that our kind has mastered over and over again.

 Planet Earth is described as a blue planet, and it looks that way from Universe. The bluish atmosphere surrounding it, blue oceans, forests of green, brown mountains, and white polar caps. The clouds floated above the ground. Seemingly beautiful harmony. But in this day and age, the question is: How man's existence led to its disruption, and how much to its preservation?

 In the past few decades, we have witnessed a rise in personal awareness of the individual impact of climate change on the Earth. It led the path to new inventions and various activities dedicated to minimizing future negative consequences.

 We at PhotoMondial & HTL Projects want to show through our next photography exhibition, the magnificence of Planet Earth and the mankind residing on it. We also wish to raise the awareness that this Mother Planet of ours is not indestructible, therefore it's important to emphasize how fragile the Earth is. 

And people are directly dependent on Planet Earth, so any negative change or damage to nature is a great and dangerous step back for mankind itself.  Let us invite you to join us! 

Categories 

 Details 

Welcome to our 1st photography exhibition of year 2023 and  1st at the Municipal Librarry Lipik. Please, use the entry form via the link at the bottom of this page to register for participation in the exhibition, presentation, or both. We prefer a down payment of an entry fee upon our invoice. 

You may participate in the exhibition with up to three photographs which shall be also used in an online presentation. You may submit additional digital images for each photo you participate in within the main event - the exhibition without any additional fee.

 If you do not have large size original files, or you just do not want to take place in the main event - exhibition, you still may participate in the presentation, submitting up to 3 (three) JPEG images sized for web, 1024 to 1280 pixels on the longer edge, and paying the appropriate entry fee. 

 Prizes 

Three prizes are - upon Winners' wish -: 

 Participation fee 

Participation in expenses - includes 25% VAT

For the exhibition and presentation

For presentation participation only:  

The due dates:

Registration and submitting the images: 

Payment of the entry fee: 

Later entries shall not be acceptable for this exhibition. 

A discount of 15 percent is available to: 


The digital image formats: 

 Signature and ownership 

Nedavno otvorena

HTL i PhotoMondial

međunarodna foto izložba

od 27. travnja do 12. svibnja 2023

inspirirana Danom planeta Zemlja 

  Svijet mojim očima

Domaćin / mjesto održavanja:

Gradska knjižnica i čitaonica Lipik

Slavonska ul. 47, Lipik, Hrvatska, EU

  Uvod

Planet Zemlja. Naš jedini dom. A ljudi su jedna od milijuna vrsta koje ga nastanjuju! Ali u isto vrijeme mi imamo najveći utjecaj na događaje na planetu od svih prisutnih vrsta. A s utjecajem dolazi i odgovornost da djelujemo za višu dobrobit i zaštitimo našu Blijedu Plavu Točku od svih vrsta razaranja kojima naša vrsta uvijek i iznova uništava.

  Planet Zemlja je opisan kao plavi planet, a tako izgleda iz Svemira. Plavičasta atmosfera koja ga okružuje, plavi oceani, zelene šume, smeđe planine i bijele polarne kape i bijeli oblaci koji lebde iznad mora i kopna. Naizgled lijep sklad. Ali u današnje vrijeme postavlja se pitanje: Kako je čovjekovo postojanje dovelo do narušavanja tog sklada, a koliko do njegovog očuvanja?

  U posljednjih nekoliko desetljeća svjedoci smo porasta osobne svijesti o individualnom utjecaju klimatskih promjena na Zemlju. Znanost i otvorena razmjena informacija su putevi do novih izuma i raznolilkih aktivnosti posvećenih smanjenju budućih negativnih posljedica naše nebrige i prirodnih nepogoda.

  Projektima  PhotoMondial i Hunting The Light želimo i kroz našu sljedeću izložbu fotografija prikazati veličanstvenost planeta Zemlje, prirode i čovječanstva koje na njemu žive. Također želimo podići svijest da ovaj naš Majčinski Planet nije neuništiv, stoga je važno naglasiti koliko je Zemlja krhka i traži naše pažnje.

 A ljudi su izravno ovisni o Zemlji, pa je svaka negativna promjena ili oštećenje prirode velik i opasan odmak od samog čovječanstva. Dopustite da vas pozovemo da nam se pridružite!

Kategorije

Pojedinosti

Dobrodošli na našu prvu izložbu fotografija u 2023. godini i prvu koju ćemo održati u suradnji sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Lipik, uz njihovo ljubazno domaćinstvo Molimo Vas da se prijavite za sudjelovanje na izložbi ili prezentaciji, ili oboje, koristeći obrazac za prijavu putem poveznice na dnu ove stranice. Preferiramo avansnu uplatu participacije na naš račun.

Na izložbi možete sudjelovati s najviše tri fotografije koje će se također koristiti u online prezentaciji. Za svaku fotografiju na kojoj sudjelujete u sklopu glavnog događaja – izložbe možete poslati dodatne digitalne slike bez ikakvih dodatnih naknada.

  Ukoliko nemate velike izvorne datoteke, ili jednostavno ne želite sudjelovati u glavnom događaju – izložbi, još uvijek možete sudjelovati u prezentaciji, slanjem do 3 (tri) JPEG slike veličine za web, 1024 do 1280. piksela na duljem rubu, uz uplatu skromne potpore - kotizacije.

  Nagrade

Tri nagrade su - po želja dobitnika: 

  Kotizacija za sudjelovanje

Participacija u troškovima - uključeno 25% PDV-a

Za izložbu i prezentaciju:

Samo za sudjelovanje u prezentaciji:

Krajnji rokovi 

Registracija (prijava) i slanje slika: 

Za uplatu kotizacije je:

Naknadne prijave nećemo moći prihvatiti već za ovu izložbu.

Pravo na popust od 15% ostvaruju:


Digitalni formati fotografija: 

 Potpis i vlasništvo


Click on following link to register for participation 

Kliknite na slijedeću poveznicu i prijavite se za sudjelovanje

 Registration form / Prijavnica 


Info:

Organizer / Organizator: 

GENIMEN j.d.o.o., Jordanovac 119, 10000 Zagreb, Croatia, EU 

kroz svoje projekte "Lov na svjetlo / Hunting The Light" i "PhotoMondial Photography Festival"

EU VAT ID: HR 39286336819, www.genimen.hr

www.hunting-the-light.com

www.photomondial.eu 

Suorganizator i ljubazni domaćin izložbe: 

Gradska knjižnica i čitaonica Lipik