Gallery‎ > ‎

2017HTL06

 
Cvijet_Flower
Actual exhibition at "HTL" Gallery 
Opened at July, 8th 2017

"The Flower"

We shall open the next part of this exhibition 
at "HTL" Gallery on August 5th 2017
 
Venue: 
"HTL" Gallery and Culture Center
Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Croatia, EU

 Intro 

We enter the summer long of festivities, celebrating the 5th Aniversary of Hunting The Light project and this website creation! Our co-founder, late Jadranka, liked flowers, be it just the one smallest, her dearest, up to sensational types of roses, orchids, wild flowers and other eye catching nature beauty presents! So, we shall not limit the theme to any one specific flower, but you may send in the images of single flowers, flower bushes, meadows as well as flowers in vases and used in artistic installations.

 Details 

Welcome to our 6th photography exhibition at "HTL" Gallery. Please, use link at the bottom of this column to open the registration form for participation in exhibition We prefer down payment of entry fee upon our invoice. 

You may participate with up to three photographs  in the exhibition. We shall also use them in the online presentation. For each image in exhibition, you may submit one additional digital image for presentation without  additional fee.

If you do not have large size original files, or you just do not want to take place in main event - exhibition, you still may participate in presentation, submiting up to 3 (three) JPEG images sized for web: up to 1280 pixels longer edge. Special entry fee is applicable for presentation only participation. 


 Awards 

We have prepared a set of material and honorrary awards for the authors of best works. Only the aurhors that apply for paid fee are eglible for prizes.


 Participation fee 

Entry fees (participation in expenses - includes 25% Value Added Tax - VAT)

Free admision only for 
 • 1 photo only to be included in presentation. 
______________________________________

For presentation participation only:  
  •  3 images - EUR 10.
  ______________________________________

  For exhibition (includes presentation): 
   • 1 image   - Eur 16 
   • 2 images - Eur 30  
   • 3 images - Eur 42

  Croatian VAT (25%) is applicable because services are delivered in Republic of Croatia. 

  Registration is mandatory regardless of the entry model!


   Registration dates 

  Additional registration date is July 28th 2017 and participants are requred to register using the Entry form, available on link, down on this column.

  Later entries shall not be acceptable for this exhibition. 


   Digital image format for exhibition: 
  • 2:3 (shorter to longer edge ratio, standard for DSLR cameras)
   • please resize or crop the image by yourself to desired sides ratio
  • Minimum 3000 pixels per longer side.
  • Optimum is 4500 pixels per longer side.
  • JPEG, maximum quality, (minimal) compression


   Signature and ownership 
  • By submiting image for exhibition, You claim to be the real author and copyright holder.
  • You may put your signature in small print by one of lower edges, but please avoid putting visible large watermarks because we may reject the entry for such images.
  • Ownership, intellectual properties and copyright remains yours, as you are author. We shall underwrite you on any and all reproductions, at a mostly desired place near to the image border.
  • Genimen, HTL and partners have rights to produce one printed exhibition sized phtoto per file that you submit for exhibition (e.g. photo sized up to 40 cm or 60 cm longer edge, with artificial mat white edges).
  • Additionally, we have the right to produce a set of 10 picture cards (10x15 cm) size as a free gift to visitors who may love that specific work and ask for small copy. 
  • Furthermore, Genimen, HTL and partners have right to use your submitted photos and digital images in off- and online presentation as well as other online content and services used to promote the exhibition, the PhotoMondial festival and all participating authors.
  • We may and probably shall include the miniature of your photo in exhibition printed edition catalog's visual, and PDF catalog, that will be available here on the HTL web and on social networks where we promote the exhibition.
  • Your exhibition prints shall remain by us for display purpose only and eventual entries in other PhotoMondial festival events in this gallery or at other venues.
  • We will never sell your images without any previous consent from your side, without authors' rights agreement, as well as without fair reimbursement of your copyright. 

  Slijedeća izložba u"HTL" Galeriji
  Otvorema 8. srpnja 2017.
   
  "Cvijet"

  Drugi dio ove izložbe otvoriti ćemo 
  u "HTL" Galeriji 5. kolovoza 2017.

  Mjesto održavanja: 
  Galerijski kulturni centar "HTL" 
  Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Hrvatska, EU
   
   Uvod 

  Ulazimo u ljeto puno slavlja kojime obilježavamo 5. godišnjicu Lova na Svjetlo, projekta i uspostavljanja ovih web stranica! Naša pokojna suosnivačica i prva HTL Urednica Jadranka jako je voljela cvijeće. Najdraže su joj bile cinije i smilje, malo cvijeće, a voljela je i velike lijepe cvjetove poput ruža, orhideja, irisa, dalija i drugih. Stoga ovdje nećemo ograničiti temu samo na jednu vrstu cvijeća, već možete slobodno poslati fotografije divljeg cvijeća na livadama i u grmovima, te vaše umjetničke instalacije s temom cvijeća.

   Pojedinosti 

  Dobro nam došli u šestu izložbu u "HTL" Galeriji! Molimo vas da se prijavite isključivo putem prijavnice, dostupne putem poveznice na dnu ove stranice. Sudjelovanje uključuje plaćanje kotizacije po našoj ponudi, a prije uvrštenja u postav izložbe.

  U izložbi možete sudjelovati najviše tri fotografije, koje ćemo onda koristiti i u online prezentaciji. Uz svaku fotografiju u izložbi nam poslati po jednu dodatnu, drugog motiva u digitalnoj formi za online prezentaciju, a bez dodatnog plaćanja. 

  Ako nemate velikih formata fotografija, a želite prikazati svoje fotografije kod nas, možete se prijaviti i sudjelovati u online prezentaciji s paketom od 3 JPEG fotografije veličine za web, do 1280 pixela po dužoj stranici, a uz plaćanje adekvatne kotizacije - Samo za prezentaciju. 
    

   Nagrade 

  Priredili smo komplet tvarnih nagrada i počasnih pohvalnica za autore najboljih djela koji se odluče sudjelovati uz prethodno plaćanje kotizacije.


   Kotizacija 

  Kotizacija (participacija u troškovima izložbe, uključuje 25% PDV):

  Besplatno sudjelovanje samo za:
  • 1 fotografija koju ćemo uključiti u prezentaciju! 
  _________________________________________

  Sudjelovanje samo u prezentaciji: 
  • 3 fotografije - 75,00 kn.
  _________________________________________
   
  Sudjelovanje u izložbi (uključuje i prezentaciju):
   • za 1 fotografiju - 125.00 kn.
   • za 2 fotografije - 225,00 kn.
   • za 3 fotografije - 315,00 kn

  GENIMEN j.d.o.o. je obveznik PDV-a. Na sve isporuke dobara i usluga u Hrvatskoj obvezan je zaračunati PDV. 

  Registracija je obavezna, bez obzira na model sudjelovanja!  


   Rokovi za prijave 

  Ddodatni rok za prijave je 28. srpnja 2017., a uključuje obvezu slanja fotografija i registraciju putem obrasca dostupnog u donjoj poveznici

  Naknadne prijave nećemo moći prihvatiti u ovu izložbu. 
   
   
   Format digitalne slike za izložbu: 
  • 2:3 (omjer kraće prema dužoj stranici, standard DSLR kamera)
   • molimo vas da sami prilagodite omjer stranica ili cropate sliku na takav omjer.
  • Minimum 3000 piksela po dužoj stranici.
  • Optimum je 4500 piksela po dužoj stranici.
  • JPEG, maksimalne kvalitete i minimalne kompresije.


   Potpis i pravo vlasništva 
  • Slanjem fotografije vi potvrđujete da ste stvarni autor i nositelj svih autorskih prava. 
  • Ako stavljate potpis u fotografiju, učinite to diskretno, u jednom od donjih kuteva. Ne stavljajte veliki i vidljivi vodeni znak, žig ili slično, pošto tada nećemo moći prihvatiti Vaš rad u izložbu. 
  • Vlasništvo, intelektualna prava i autorsko pravo ostaju vaši. Mi ćemo vas potpisati u bilo kojoj vrsti objave vaše fotografije na za to predviđenom mjestu.
  • Genimen, HTL i partneri imaju pravo otisnuti jedan (1) primjerak fotografije u veličini za izložbu, tipično 40 do 60 cm po dužoj stranici, s umjetnim bijelim obrubom.
  • Dodatno, smijemo proizvesti komplet od 10 spomen razglednica (10x15 cm) za besplatnu podjelu posjetiteljima izložbe kojima se svidi izvorna velika fotografija i požele odnijeti kući malu kopiju za sjećanje.
  • Nadalje, Genimen, HTL i partneri smiju koristiti Vaše fotografije koje ste nam poslali za izložbu u prezentacijama u galeriji i na internetu kao online sadržaj kojim promoviraju Vas, izložbu, PhotoMondial europski festival fotografije i ravnopravno sve sudjelujuće autor(ic)e.
  • Vjerojatno ćemo uključiti minijaturu Vaše fotografije u skupni vizual na printanom katalogu, u PDF katalogu kojeg će se moći preuzeti s HTL web stranice, te na društvenim mrežama na kojima ćemo promovirati izložbu. 
  • Kad izložba završi, print Vaše izložbene fotografije ostaje kod nas u arhivi radi eventualnog uvrštenja u neki drugi događaj PhotoMondial festivala u galeriji ili drugdje.
  • Nikada nećemo prodati Vaše fotografije bez Vašeg pisanog pristanka, bez autorskog ugovora, niti bez isplate pravične autorske naknade.

  Subpages (1): 2017REG06
  Comments