Hunting The Light‎ > ‎Archives‎ > ‎

2017_03_Forest_Water

Third exhibition in HTL Gallery is dedicated to nature and two international days:  
March 21th - World Forests Day & March 22nd - World Waters Day 
"HTL" Gallery and Culture Center, Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Croatia, EU


Trećom izložbom u HTL Galeriji slavimo prirodu i obilježavamo dva međunarodna dana:  
21. ožujak - Svjetski dan šuma i 22. ožujak - Svjetski dan vode
Galerijski Kulturni Centar "HTL"Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Hrvatska, EU

Each day we put heavier than ever load on the nature and it's precious resources of life. Some of our human acts destroy the very basic foundation of our health and the living beings around us. We take more than we give to the nature, in pure avanturistic hope that everything will be fine by itself. Will it? 

The Spring begins with two international recognition dates: World Forest Day, followed by World Water Day. So does our "Forest and Water" exhibition, as the place to speak for the nature, using photography. Join us and exhibit along! Let's pass the message together: "Nature is not a toy and can't be thrown away! And remember, we are also a part of it! We are nature's children!".


Next Exibition: 
"Nature Dreams: Forest and Water" 
scheduled for Mar 21st to Apr 10th 2017

Venue: 
"HTL" Gallery and Culture Center
Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Croatia, EU

Welcome to our third photography exhibition at "HTL" Gallery & Culutural Center. Please, use the entry form at the bottom of this page to register for participation either in exhibition or presentation or both. Participation is possible upon down payment of entry fee. 

You may participate in exhibition with either one or two photographs which shall be also used in online presentation. You may submit additional digital image for presentation for each photo that you participate with in main event - the exhibition without any additional fee.

If you do not have large size original files, or you just do not want to take place in main event - exhibition, you still may participate in presentation, submiting up to 3 (three) JPEG images sized for web, 1024 to 1280 pixels on the longer edge, and paying the appropriate entry fee. 

Entry fee (participation in expenses - includes 25% VAT): 
 • for one (1) image - EUR 20.00.
 • for two (2) images - EUR 33.00.
 • for presentation only (up to 3 images), - EUR 10,00.
Croatian VAT is applicable because services are delivered in Croatia. 

Due date for registration, submitting the images and payment of entry fee is March 12th 2017. 
Later entries shall not be acceptable for this exhibition. 

Discount available to: 
Participants of "The Final Gathering" exhibition enjoy the 10 % discount.

Image format for exhibition: 
 • 2:3 (shorter to longer edge ratio, standard for DSLR cameras)
  • please resize or crop the image by yourself
 • Minimum 3000 pixels per longer side.
 • Optimum is 4500 pixels per longer side.
 • JPEG, 8 or 16 bit; maximum quality, (almost or) no compression
Signature and ownership
 • By submiting image for exhibition, You claim to be the real author and copyright holder.
 • You may put your signature in small print by one of lower edges, but please avoid putting visible large watermarks because we may reject the entry for such images.
 • Ownership, intellectual properties and copyright remains yours, as you are author. We shall underwrite you on any and all reproductions, at a mostly desired place near to the image.
 • Genimen, HTL and partners have rights to produce one printed exhibition sized phtoto per file that you submitted for exhibition (e.g. photo sized up to 40 cm longer edge, with artificial mat white edges), as well as set of 10 picture cards (10x15 cm) size as a free gift to visitors who may love that specific work.
 • Additionally, Genimen, HTL and partners have right to use your submitted photos and digital images in off- and online presentation as well as other online content and services used to promote the exhibition, the PhotoMondial festival and all participating authors.
 • We may and probably shall include the miniature of your photo in exhibition printed edition catalog's visual, and PDF catalog, that will be available here on the HTL web and on social networks where we promote the exhibition.
 • Your exhibition prints shall remain by us for eventual entries in other PhotoMondial festival events in this gallery or at other venues.
 • We will never sell your images without any previous consent from your side and without reimbursement of your copyright.  


Svakoga dana sve većim teretom opterećujemo prirodu i dragocjene resurse života. Neka ljudska djelovanja uništavaju same temelje našeg zdravlja i život svih živih bića koja nas okružuju. Od prirode uzimamo više nego što joj dajemo, a sve u čisto avanturističkom vjerovanju kako će se sve uravnotežiti samo od sebe. Hoće li?

Proljeće počinje obilježaanjem dva međunarodna dana: Svjetski dan šuma, te odmah sutradan i Svjetski dan vode. Tada počinje i naša izložba "Šume i vode", kao mjesto na kojemu ćemo fotografijom progovoriti u korist prirode! Pridružite nam se i izložite svoje radove! Pošaljimo zajedničku poruku: "Priroda nije igračka i ne možemo je odbaciti! I zapamtimo, mi smo njen dio! Mi smo djeca prirode!"


Slijedeća izložba: 
"Snovima po prirodi: Šuma i voda" 
na rasporedu od 21. ožujka do 10 travnja 2017.

Mjesto održavanja: 
Galerijski kulturni centar "HTL" 
Ul. Josipa Jelačića 19, Daruvar, Hrvatska, EU

Prijavite se isključivo putem obrasca prijavnice dolje na ovoj stranici. Sudjelovanje u izložbi i prezentaciji ili samo u prezentaciji je moguće uz plaćanje adekvatne kotizacije, po našoj ponudi, a prije uvrštenja u postav izložbe ili projekcije - prezentacije. 

U izložbi možete sudjelovati jednom ili s dvije fotografije, koje ćemo onda koristiti i u online prezentaciji. Uz izlaganje fotografije/a, možete sudjelovati s dodatnim radovima u online prezentaciji bez dodatnog plaćanja. Uz svaku fotografiju u izložbi možete priložiti i jednu dodatnu za prezentaciju. 

Ako nemate velikih formata fotografija, a želite prikazati svoje kod nas, možete sudjelovati u online prezentaciji s paketom od 3 JPEG fotografije veličine za web, uz plaćanje kotizacije.   Kotizacija (participacija u troškovima izložbe, uključuje 25% PDV):
 1. Za jednu (1) fotografiju u izložbi (i prezentaciji) iznosi 150.00 kn.
 2. Za dvije (2) fotografije u izložbi (i prezentaciji) iznosi 250,00 kn.
 3. Samo za prezentaciju (do 3 fotografije) iznosi 75,00 kn. 
GENIMEN j.d.o.o. je obveznik PDV-a. Na sve isporuke dobara i usluga u Hrvatskoj obvezan je zaračunati PDV. 

Završni rok za prijave, slanje radova i uplate kotizacije je 12. ožujka 2017.
Naknadne prijave nećemo moći prihvatiti u ovu izložbu. 

Pravo na popust: 
Sudionici izložbe "Ptičice i Prijatelji" imaju 10% popusta u ovoj izložbi. 


Format digitalne slike za izložbu: 
 • 2:3 (omjer kraće prema dužoj stranici, standard DSLR kamera)
  • molimo vas da sami prilagodite omjer stranica ili cropate sliku na takav omjer.
 • Minimum 3000 pixela po dužoj stranici.
 • Optimum je 4500 pixela po dužoj stranici.
 • JPEG, 8 ili 16 bit; maksimalne kvalitete i minimalne kompresije.
Potpis i pravo vlasništva
 • Slanjem fotografije vi potvrđujete da ste stvarni autor i nositelj svih autorskih prava. 
 • Ako stavljate potpis u fotografiju, učinite to diskretno, u jednom od donjih kuteva. Ne stavljajte veliki i vidljivi vodeni znak, žig ili slično, pošto tada nećemo moći prihvatiti Vaš rad u izložbu. 
 • Vlasništvo, intelektualna prava i autorsko pravo ostaju vaši. Mi ćemo vas potpisati u bilo kojoj vrsti objave vaše fotografije na za to predviđenom mjestu.
 • Genimen, HTL i partneri imaju pravo otisnuti jedan (1) primjerak fotografije u veličini za izložbu, tipično 40 do 60 cm po dužoj stranici, s umjetnim bijelim obrubom, te komplet od 10 spomen razglednica (10x15 cm) za besplatnu podjelu posjetiteljima izložbe.
 • Dodatno, Genimen, HTL i partneri smiju koristiti Vaše fotografije koje ste nam poslali za izložbu u prezentacijama u galeriji i na internetu kao online sadržaj kojim promoviraju Vas, izložbu, PhotoMondial europski festival fotografije i ravnopravno sve sudjelujuće autor(ic)e.
 • Vrlo vjerojatno ćemo uključiti minijaturu Vaše fotografije u skupni vizual na printanom katalogu, u PDF katalogu kojeg će se moći preuzeti s HTL web stranice, zatim na web stranici izložbe, te na stranicama na društvenim mrežama na kojima ćemo promovirati izložbu. 
 • Kad izložba završi, print Vaše izložbene fotografije ostaje kod nas u arhivi radi eventualnog uvrštenja u neki drugi događaj PhotoMondial festivala u galeriji ili na nekom drugom mjestu.
 • Nikada nećemo prodati Vaše fotografije bez Vašeg pisanog pristanka, niti bez isplate pravične autorske naknade. 

Comments